Loogika elemente matemaatikas [repositooriumi materjal]


Pealkiri: Loogika elemente matemaatikas
Alapealkiri: Geomeetria aksiomaatilisest ülesehitusest
Autor: Hilja Afanasjeva
Faili tüüp: pdf
Maht: 22lk


—————————————————————————————————
Meta: hulk, element, osahulk, tühihulk, hulkade ühend, hulkade ühisosa, hulkade ristkorrutis, Pythagoras, Eukleides, Lobatševski, Bolyai, 1820, 1870, Hilbert, Weyl, mõiste, mõiste maht, mõiste sisu, klassijaotus, defineerimine,  liigimõiste, soomõiste, põhitunnus, teoreem, algmõiste, aksioom, eeldus, väide, piisav, tarvilik, pöördteoreem, analüütiline mõttekäik, sünteetiline mõttekäik, postulaat, mitteeukleidiline geomeetria, paralleelide aksioom, Kolmogorov, kiir, lahtine pooltasand, murdjoon, nurk, vektor, punkt

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s