Perelman keeldus 1 miljonist dollarist

Neli aastat tagasi alanud saaga sajandi matemaatikaprobleemi lahenduse ümber hakkab lõpuks oma lõppu saama. Perelman, kes ei olnud nõus 2006. a. vastu võtma Fieldsi medalit [1], loobus ka nüüd 1 miljonist dollarist [2]. Päris täpselt ei olegi aru saadud, miks ta loobus. talle ei pidavat meeldima matemaatika kogukonna tegevusviisid. Clay instituut otsustab sel sügisel, kuidas raha kasutada.

Matemaatikaekspert saab rikkaks, kui ta sellega nõus on.

Seitse aastat tagasi raputas tagasihoidlik vene matemaatik Grigori Perelman teadusmaailma, lahendades ühe enimjahitud probleemi matemaatikas, Poincare hüpoteesi ja kadus seejärel uuesti St. Peterburghi.

Dr. Perelman, kes ei ilmutanud ennast 2006 a. , et vastu võtta prežtiisikat IMU poolt väljaantavat Fieldsi Medalit, on nimetatud miljoni dollari auhinna nominendiks.

Auhinna tegi teisipäeval teatavaks James Carlson. Tegu on esimese Millenniumi auhinnaga, mis välja jagatakse. Need auhinnad taastati instituudi pool uuesti 2000 aastal, et leida lahendusi seitsmele kaua aega püsinud probleemile.

Kas Dr. Perelman on nõus seda vastu võtma? “Ta annab sellest mulle mõne aja jooksul teada,” kirjutas Dr. Carlson e-mailis, teadvustades, et nad on temaga ühenduses olnud. Rohkematest selgitustest ta keeldus.

Poincaré’s hüpotees, sõnastatud 1904, on topoloogia alustalasid. See väidab, et iga aukudeta kolmemõõtmeline ruum on sfäär. Paljud silmapaistvad matemaatikud on proovinud seda lahendada.

Dr. Perelman postitas 2003 aastal internetis kolm lehekülge, skitseerides lahenduse, kuid sai üpris vähese huvi osaliseks. Peale tormist ameerika turneed läks Dr. Perelman tagasi venemaale ja lõpetas tasapisi e-mailidele vastamise ja salastas isegi oma postiaadressi Steklovis.

Mitmed matemaatikute meeskonnad, kasutades Dr. Perelmani kirjutisi juhina, lõpetasid lõpuks saja leheküljeliseks ulatunud tõestuse, näidates, et Perelmanil oli õigus.

Clay instituut plaanib Poincaré hüpoteesi lahendust tähistava konverentsi Pariisis 8-9 juunil.

Alikas: Overbye, D. (20.03.2010). Math Expert Wins Wealth, if He Accepts. – NY Times [www] http://www.nytimes.com/2010/03/21/science/21award.html

Goldbachi hüpotees (Goldbach conjecture)

Kui kellelgi tekib isu üleöö miljonäriks saada, võiks näiteks asuda lahendama Goldbachi hüpoteesi. Seda teemat käsitletakse samuti filmis ” Fermat Room”. Mis on siis selle antud päevani lahendamatu probleemi tagamaad?

1742 kirjutas ajaloolane ja matemaatik Christian Goldbach (1690–1764)  Leonhard Eulerile kirja (1707–1783) kus ta märkis: ” …vähemalt paistab nii, et iga kahest suurem arv avaldub kolme algarvu summana “ (WM 2010). Siit võib kohe märgata, et Goldbach pidas arvu 1 algarvuks, mis tänapäeval enam lubatud ei ole.  Euler kohendas natuke asja ja esitas sellest oma variandi, st iga positiivne neljast suurem või võrdne paarisarv on esitatav kahe algarvu summana.

Üritusi on tehtud selle hüpoteesi tõestamiseks. Schnirelman (1939) tõestas näiteks, et iga paaris arv avaldub mitte rohkema kui 300 000 algarvu summana. Siiski on see väga kaugel näitamaks, et neid on kaks. Arvatakse, et Pogorzelski (1977) suutis tõestada  Goldbachi hüpoteesi, kuid üldsus ei ole siiani tema tõestusega lepiinud.

WM. (2010). Wolfram Mathworld. [www] http://mathworld.wolfram.com/GoldbachConjecture.html (29.01.2010).