Hulkadega seotud mänge

Hulgateooriat ja arvuhulki õppides tahaks vahepeal seda teooriat kuskil rakendada. Selleks on võimalus ühes populaarses mängus nimega SET

Mängu reeglid on lihtsad. Pead moodustama hulki, kus kõikide liikmete omadused on samasugused või täiesti erinevad. Näiteks võivad olla kõik liikmed lillat värvi, seest täidetud ja erineva kuju ning erineva arvu kujunditega. Hulgaks ei sobi kolmikud, kus kaks liiget on ühe omadusega, aga kolmas mitte. Näiteks ei moodusta hulka kõik rohelised, kõik kolmesed, kuid kaks täidetud ja üks tühi kujundite kombinatsioon.

Head mängimist.

META: Hulgateooria, hulkadega seotud mängud, The Set Game

Harilikke murde puudutavaid arvutimänge

TUNNITÖÖ

Hinde viis saamiseks pead täitma järgnevad nõuded

  • Action Fraction (Jõua neljandale raskusastmele [LEVEL 4] ja kutsu õpetaja vaatama) kutsu
  • Alex Zane matching game (Otsi igale murrule vaste ja kutsu õpetaja vaatama)
  • Melvini pudelid (Jõua tasemeni, kus terve riiul on pudeleid täis. Enne lõpuni mängimist kutsu õpetaja vaatama)

Kui see tehtud, proovi ka allolevaid mänge:

Mäng on murdude liitmise ja lahutamise kohta. saab teha aja peale kui ka ilma ajata . Sobib hästi murdude liitmise ja lahutamise harjutamiseks.

Lauamäng murdude liitmise ja lahutamise peale

Kommentaar: Mäng iseenesest tore, aga kahjuks puudub lõppeesmärk ja üle paari korra seda ei mängi.

Hinne: **

Siin vaja isegi instruktsioone lugeda. Muidu muusikaline taust on hea. Aga yäitsa mängitav.

Hinne: ****

Paugutad erinevaid murrulisi märklaudasid. Päris kena ka.

Hinne : ***